Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kuźnica  sprawdź informacje Na Mapie gminy Kuźnica

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kuźnica.

Mapa Geoportal Kuźnica

Dane urzędu

Urząd Gminy Kuźnicaul. Plac Tysiąclecia PP 1Kuźnica, 16-123

Tel: 85 7229281

Fax: 85 7229280

E-mail: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Kuźnica: 2011052

Witryna: www.kuznica.ug.gov.pl/ug-kuznica

Władze lokalne: Wójt Paweł Mikłaszsekretariat@kuznica.ug.gov.pl

Gmina Kuźnica w liczbach

Powierzchnia gminy Kuźnica*

133 km2

901 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kuźnica*

3 890 mieszkańców

2143 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kuźnica*

29 mieszkańców na km2

2190 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kuźnica

Geoportal Kuźnica prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kuźnica

Jak powstał Geoportal gminy Kuźnica?

Geoportal Kuźnica powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kuźnica, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kuźnica umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kuźnica

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kuźnica?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kuźnica;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Kuźnica;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kuźnica;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kuźnica;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kuźnicy.
Informacje na Geoportalu Kuźnica

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kuźnica?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Kuźnica;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Kuźnica;
 • Rejestr MPZP Kuźnica;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Kuźnica;
 • Mapa Topograficzna gminy Kuźnica;
 • Mapa Solarna gminy Kuźnica;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Kuźnica;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kuźnica

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kuźnica?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kuźnica.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kuźnica łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kuźnicy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kuźnicy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kuźnica, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kuźnica oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kuźnica. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kuźnicy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kuźnicy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kuźnica. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kuźnica.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kuźnicy.

  Geoportal gminy Kuźnica posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kuźnica. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kuźnicy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kuźnica przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kuźnicy.

  W Geoportalu Kuźnica przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kuźnica. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kuźnicy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kuźnica zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kuźnica, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kuźnica oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kuźnica.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kuźnica. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kuźnica są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kuźnica podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kuźnica.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kuźnicy. W Geoportalu gminy Kuźnica udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kuźnicy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kuźnica.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kuźnica. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kuźnica dla mieszkańców

Geoportal Kuźnica jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kuźnica. Na mapie Kuźnicy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kuźnica mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kuźnica. Korzystając z map Geoportalu gminy Kuźnica w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kuźnica są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kuźnica dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kuźnica dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu